شیبااینو چیست؟

آبان ۴, ۱۴۰۰
ارز شیبااینو

شیبااینو معروف به قاتل دوج کوین

ارز شیبااینو چیست؟ پس از ارز دوج کوین، شیبا یکی از میم کوین های پرطرفدار در بازار ارز و دیجیتال شد. دراوت سال 2020 فردی ناشناس […]