هش، hash

آبان ۱۲, ۱۴۰۰
هش چیست ؟

هش و معنای آن در دنیای ارز دیجیتال

هش به چه معناست؟ امروزه از کلمه هش در مفاهیم ارز دیجیتال بسیار استفاده می شود.و شما حتما این واژه به گوشتان خورده است. اما قبل […]